31 - An Phú Đông 12 - P .An Phú Đông – Q.12 – TP.HCM
CSKH : 0937 452525 - For English : +84 963 151539
cnytnamcuong@gmail.com

Tư vấn cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang trong y tế

Tư vấn cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang trong y tế

Bạn đang tìm hiểu về thủ tục xin cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng X-quang?

1.Căn cứ pháp lý

– Luật năng lượng nguyên tử 2008;

– Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về việc khai báo; cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ;

– Thông tư số 287/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý; và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

– Thông tư 25/2014/TT-BKHCN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ; về việc qui định việc chuẩn bị ứng phó; và ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân; lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân.

– Thông tư số 28/2015/TT-BKHCN ngày 30/12/2015 Thông tư Ban hành; “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp X – quang tổng hợp dùng trong y tế”.

– Thông tư số 02/2016/TT-BKHCN ngày 25 tháng 3 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành; “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp cắt lớp vi tính dùng trong y tế”.

2.Trình tự thực hiện

– Bước 1: Tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (cơ sở bức xạ); nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm Hành chính công tỉnh.

– Bước 2: Cán bộ của Sở Khoa học và Công nghệ trực tại Trung tâm hành chính công tỉnh; có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ ; và phối hợp với phòng chuyên môn nghiệp vụ tổ chức thẩm định theo quy định:

  • Nếu đủ điều kiện theo quy định hiện hành; Sở Khoa học và Công nghệ cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ; (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế).
  • Trong trường hợp không cấp giấy phép; Sở Khoa học và Công nghệ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh theo quy định.

3. Cách thức thực hiện cấp giấy phép; tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang trong y tế

– Để được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng X-quang trong y tế; Cơ sở lập 02 bộ hồ sơ; nộp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh 01 bộ, lưu tại cơ sở 01 bộ.

4.Thành phần hồ sơ

+ Đơn đề nghị;

+ Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn;

+ Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế;

+ Báo cáo đánh giá an toàn;

+ Bản sao quyết định thành lập tổ chức, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy đăng ký hành nghề. Trường hợp các loại giấy tờ này bị thất lạc phải có xác nhận của cơ quan ký quyết định thành lập hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy đăng ký hành nghề;

+ Bản sao tài liệu của nhà sản xuất cung cấp thông tin như được khai trong phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. Trường hợp không có tài liệu của nhà sản xuất về các thông tin đã khai báo, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép phải tiến hành xác định lại các thông số kỹ thuật của thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế;

+ Bản sao hợp đồng dịch vụ xác định liều chiếu xạ cá nhân với tổ chức, cá nhân được cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đo liều chiếu xạ cá nhân (đối với cơ sở bức xạ mới thành lập) , kết quả đọc liều chiếu xạ cá nhân trong thời hạn của giấy phép tiến hành công việc bức xạ (gia hạn giấy phép);

+ Bản sao chứng chỉ nhân viên bức xạ của người phụ trách an toàn. Trường hợp chưa có chứng chỉ, phải nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ theo quy định;

+ Bản dịch các tài liệu tiếng nước ngoài.

5.Đối với Hồ sơ cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ từ lần thứ 2 trở đi

Do đầu tư thêm thiết bị (Áp dụng đối với cơ sở đã được cấp phép, giấy phép còn hiệu lực và đầu tư thêm thiết bị), hồ sơ bao gồm :

– Trường hợp không có sự thay đổi nào so với lần trước:

+ Đơn đề nghị;

+ Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn;

+ Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế;

+ Báo cáo đánh giá an toàn;

+ Bản sao chứng chỉ nhân viên bức xạ của người phụ trách an toàn. Trường hợp chưa có chứng chỉ, phải nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ theo quy định;

+ Bản dịch các tài liệu tiếng nước ngoài.

– Trường hợp có sự thay đổi nào so với lần trước: Chuẩn bị đầy đủ số lượng hồ sơ như cấp mới lần đầu.

6.Thời hạn giải quyết

– 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; sẽ nhận giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng X-quang trong y tế.

Vui lòng liên hệ để đăng ký, hoặc yêu cầu tư vấn và cung cấp thông tin chi tiết:

Hotline: 0937 45 25 25

EMAIL : CNYTNAMCUONG@GMAIL.COM

FACEBOOK : CNYT NAM CƯỜNG

Các sản phẩm có thể quý khách quan tâm: Gạch Barite , Chì Tấm, Kính Chì, Cửa Chì, Bình Phong Chì, Vật Tư Khác, Chì lá cho lưới cá

Tin Tức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *